Back to Top
 

Svenska viner, vingårdar och vinlandet Sverige

Syftet med sverigesviner.se är att på ett enkelt sätt försöka sprida information om svenska vingårdar, svenskt vin, recensioner och intressanta artiklar om svensk vinindustri. 
SverigesViner.se kom till liv i november 2022.


Svenskt Vin?

Första reaktionen efter att de flesta skrattar till, FINNS DET??? Ser man till historien så har vi producerat fruktviner i flera hundra år men det var först 1999 som EU gav klartecken och vi blev klassade som ett vinproducerande land.
Idag har vi ett 30tal kommersiella vingårdar men uppåt hundra olika vinproducenter, mer fakta och bra information hittas på Föreningen Svenskt vin ´LÄNK´.

 

Historisk sätt så vet vi att den katolska kyrkan tog med sig vinstockar och tillverkade vin i vissa kloster i Sverige och att man funnit bevis för viss vinproduktion för ca 6000 år sedan i tidiga jordbrukssamhällen, sedan har vi självklart haft hobbyodlare under en lång tid och vem kan glömma hemsketerna på 70/80 talet med vinsattser som stod och bubblade i många tvättstugor.
Men det har aldrig varit någon egentlig profesionell storskalig produktion med syfte att sälja förren under senare tid.

Att vi i dag kan producera så bra vin i sverige beror på att det tagits fram tåliga druvor, Solaris ´LÄNK´. och Rondo ´LÄNK´. är de mest vanliga typerna i dag inom svensk vinproduktion.

 

Länder som Kanada, Storbritannien och Danmark breddade vägen för svensk vinindustri då deras klimat var lite bättre lämpat för vinproduktion med dåtidens druvor och tekniker. Men... vi får inte glömma att stor kunskap och erfarenhet kommer från invandrande eldsjälar som kom till Sverige och såg möjligheterna att skapa vin i vår skånska mylla, kritan på Gotland eller Hallands moränjord, viket smittade av sig hos framförallt bär och must producenter, detta la grunden för det vi idag kallar vinlandet Sverige.

 

Vårt klimat är inte ett hinder för att skapa härliga kvalitetsviner, men det finns en stor utmaning som måste övervinnas för att Svensk vinindustri ska kunna utvecklas och frodas med samma konkurrenskraft som i övriga EU, det är att regeringen måste godkänna gårdsförsäljning av vin, yttrande ligger hos regelrådet `LÄNK`. ytterligare information hittas på regeringens hemsida `LÄNK´

 

 

 


 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Sveriges vinerbakgrund1bakgrund3

  

 
 
 
 

svenska viner, startsida skålar sverigesviner.sesvenska viner, startsidavintunna sverigesviner.sesvenska viner, startsida glas sverigesviner.se

 

SverigesViner.se är en plats där vinentusiaster kan få information och nyheter om vad som händer med svenskproducerande viner och svensk vinindusatri. Det är inte en försäljningsplattform och vi tar inte heller ställning till vad som är bra eller dåligt vin eftersom det är helt subjektivt. Du ska aldrig bli dömd för din personliga smak, utan vi vill att du ska inspireras av andras åsikter och tankar på ett positivt sätt.